Lawinebericht

In een eerdere bijdrage heb ik trachten aan te tonen dat de kennis van de gevaren in de winter vaak te wensen overlaat. En dit ondanks alle goedbedoelde inspanningen die er op dit vlak worden geleverd. Daarom houd ik een pleidooi om de focus te leggen op de basis onder het motto ‘less is more’. Eén van die basisaspecten vormt het lawinebericht.

Gevaar

De lawineschaal in 5 trappen drukt met een cijfer de kans op een lawine, de verspreiding van het aantal gevaarlijke plaatsen, de grootte van lawines én de benodigde belasting om lawines te veroorzaken  uit… en dit voor een welbepaalde regio.

Dit cijfer (1 – 5) is de basis voor het managen van onze risico’s. Voor planning en tocht leggen we ons op basis hiervan de nodige beperkingen op:

 • 2 = vermijd hellingen >= 40°
 • 3 = vermijd hellingen >= 35°
 • 4 = ga skiën op de piste of  toeren langs de piste, …
 • 5 = graaf je auto uit, neem een sauna, lees een boek,…
gering, matig, aanzienlijk, groot en zeer groot gevaar

Het lawinebericht levert ons echter veel meer informatie dan louter een cijfer.

Vertrekkende van dit gevarencijfer en rekening houdend met de beperkingen die we ons opleggen stellen we ons volgende vragen:

 • Wat vormt nu precies het gevaar vandaag?
 • Waar bevinden de gevaarlijke plaatsen zich?
 • Waarom is het nu net daar gevaarlijk?

Wat?

5 patronen: verse sneeuw, driftsneeuw, oude sneeuw, natte sneeuw, glijdende sneeuw

De vraag naar ‘het wat’ leidt ons naar de standaardpatronen. Met een duidelijk symbool duidt men in het lawinebericht één of twee zaken aan die het gevaar herbergen:

Beknopte toelichting bij patronen

Waar?

Met deze vraag komen we aan de weet waar we met het vastgestelde gevaar (bv. driftsneeuw, natte sneeuw) geconfronteerd worden. Ook hier helpen duidelijke symbolen ons om in één oogopslag te zien welke:

 • hellingsrichting(en),     
 • hoogte(s),
 • terreinvorm(en)

betrokken zijn. 

hellingsrichting, hoogtes,…

Waarom?

Met deze laatste vraag gaan we op zoek naar de details:

 • Waarom heerst het lawinegevaar drie,  omwille van driftsneeuw in NW – ZO hellingen, boven de boomgrens?
 • Bv. Waarom is er kans op glijdende sneeuw op alle hellingen onder de 2.000 meter?

Voor deze details hebben we niet voldoende aan de symbolen in het bericht. Het tekstgedeelte met uitgebreidere info over de “beoordeling van het lawinegevaar” en “het sneeuwdek” biedt hier uitkomst.

Duidelijke, sprekende symbolen
De tekst biedt bijkomende details

Samenvattend

Het lawinebericht vormt de basis van het risicomanagement voor elke winterbergsporter. Neem dit bericht grondig door. Met behulp van duidelijke symbolen hebt u onmiddellijk info over:

 • Gevaar?             1 – 2 – 3 …
 • Wat?                  gevarenpatro(o)n(en)
 • Waar?                richting, hoogte, vorm

De tekst levert antwoord op:

 • Waarom?

Later meer over risicomanagement.

Hou het veilig… ook in het nieuwe seizoen 😉