Respect !

“Respektiere deine Grenze!” Een project in het leven geroepen door het Bundesland Vorarlberg waarin het draait om de respectvolle omgang met fauna en flora. Ik heb dit al eens onder de aandacht gebracht. Maar het blijkt zo’n nagel te zijn waarop je moet blijven kloppen.

Waarover gaat het?

  • Om jouw begrip, terughoudendheid, ja zelfs hulp…
  • Om de natuur, het bos, de dieren en mensen…
  • Om een samenleven…

“Respektiere deine Grenze” handelt niet om jouw fysieke belasting- of prestatiegrenzen. Neen het gaat wel om grenzen stellen waar ons handelen – tijdens wintersportaktiviteiten – de levensruimte van andere natuurbewoners beroert of erger beschadigt.

Wintersport kán voor de natuur een te verdragen last zijn. Zolang men maar met een aantal zaken tracht rekening te houden. Doet men dit niet dan wordt toerskiën, freeriden of stappen met sneeuwraketten wel degelijk problematisch.

Stappen in de sneeuw kost veel energie… en het voedsel is schaars.

Overleven in de winter kost de dieren veel energie. Strijden tegen de koude vraagt energie, voortbewegen in de sneeuw vergt krachten… Ook wij mensen ervaren dit. Maar in tegenstelling tot de mens is het voor dieren – zeker in de winter – een pak moeilijker om aan het nodige voedsel te geraken en zo de energiereserves aan te vullen.

Een interessante oefening ter illustratie: doe je ski’s of raketten in de diepsneeuw eens uit, loop vervolgens 10 à 15 hoogtemeter naar beneden en onmiddellijk daarna weer naar boven, stel nu vast hoe je staat te hijgen en hoe je hartslag in overdrive gaat.

Freeriders die de waarschuwing aan hun laars lappen! Zolang “zij” zich maar vrij voelen zeker?

Welnu… dit is wat dieren ervaren als we hen laten schrikken, opjagen, met stress opzadelen. Maar in tegenstelling tot de mens hebben ze in hun rugzak géén thermos of sportdrank of energierepen zitten. Neen… bij zo’n één vlucht kan hun energievoorraad voor de ganse dag opgebruikt zijn.

Dieren zitten in de winter constant tegen hun limiet/grens aan. Dus wil je voortaan wel rekening houden met de plaatsen waar dieren zich ophouden. Des te meer wij als wintersporter als voorbeeld handelen des te minder borden, waarschuwingen of omheiningen moeten er geplaatst worden.

Het project – opgestart in Vorarlberg – kent ondertussen navolging in Zwitserland, Tirol, Salzburg, Bayern, Nierderösterreich…

Peter